Close

Om nevrorefleksologi

Nervesystemets reflekser

Nevrorefleksologi betyr læren om nervesystemets reflekser. Behandlingsformen er utviklet i Norge siden 1990 og bygger på etablert viten om at hud og nervesystem har felles opphav i forsterutviklingen. 

Nevrorefleksologi baserer seg på at koblingen mellom hud og nervesystem fortsetter gjennom livet. En nevrorefleksolog jobber med punkter i huden for å stimulere nervesystemet med hensikt og påvirke kroppens funksjoner.

Med ulike teknikker jobber nevrorefleksologen systematisk på hele kroppen for å påvirke blant annet blod- og lymfesirkulasjon, muskulatur, skjelett og bindevev, organer, hormoner og nerver.


Manuell nervestimuli


Nevrorefleksologi er en manuell behandlingsform, basert på nervestimuli, som fokuserer på å ta tak i helseutfordringene vi opplever i vår tid. 

Med ulike teknikker jobber en nevrorefleksolog med punkter i huden for å stimulere nervesystemet til og påvirke sykdom og skader som har oppstått i kroppen. 

Vi ser på årsaken til symptomene. Innen nevrorefleksologi tenker man at det ofte kan ligge en bakenforliggende årsak til problemene som har oppstått i kroppen. Årsaken til en vond skulder kan være stram muskulatur i bekkenet og dårlig søvn kan for eksempel skyldes problemer i fordøyelsesapparatet. 
Hos en nevrorefleksolog får du rask timeavtale for utredning og behandling av dine helseplager. Vi tar din problematikk på alvor og arbeider med individuelt tilpasset behandling for din kropp og dine plager. Vi setter pasienten i fokus.

Tre grunnbehandlinger:

1. Psoas major er en muskel som sitter dypt i bekkenet og styrer kroppens holdning. Oppretting av denne er ofte helt nødvendig i behandling av bevegelsesapparatet deriblant ryggplager, skulderplager og kneplager.

Se vår film her: https://refleksologklinikken.no/wp-content/uploads/2020/05/Psoas-Major.mp4

2. Nervus vagus, hjernenerve 10, er involvert i det meste som skjer inne i kroppen. Den er derfor også involvert i en rekke plager som blant annet angst, mage-/tarmproblemer, hjertebank, stress og søvnproblemer.

Se vår film her: https://refleksologklinikken.no/wp-content/uploads/2020/05/Nervus-Vagus.mp4

3.Lymfesystemet er kroppens avfallssystem og en stor del av immunforsvaret. Her er noen eksempler på plager du kan ha hvis lymfesystemet ikke fungerer slik det skal: hodepine, ofte forkjølet, treg mage og stiv nakke/skuldre/rygg.

Se vår film her: https://refleksologklinikken.no/wp-content/uploads/2020/05/Lymfesystemet.mp4

Les mer om nevrorefleksologi på Wikipedia.